Campus 1 ; zeszyt cwiczen

Campus 1 ; zeszyt cwiczen (édition en polonais)

À propos

Czterocze;s'ciowy kurs je;zyka francuskiego przeznaczony dla uczniów szkó? ponadgimnazjalnych i osób doros?ych, rozpoczynaja;cych nauke; je;zyka. - Kurs oparty jest na zróz.nicowanych materia?ach do nauki je;zyka: dialogach, ilustracjach, zdje;ciach oraz materia?ach audio-wizualnych - Uczen' w sposób wywaz.ony c'wiczy cztery kompetencje je;zyka, z przewaga; c'wiczen' nastawionych na wypowiedz' ustna;, zawartych w cze;s'ci pierwszej kursu - Kaz.de zagadnienie gramatyczne, leksykalne czy cywilizacyjne to oddzielna jednostka, umieszczona na dwóch stronach podre;cznika i przeznaczona na 1-2 godziny lekcyjne

Rayons : Parascolaire > Langues > Méthodes d'apprentissage (langues étrangères)

 • EAN

  9782090354850

 • Disponibilité

  Disponible

 • Nombre de pages

  128 Pages

 • Longueur

  28.5 cm

 • Largeur

  21 cm

 • Distributeur

  Interforum

 • Support principal

  Grand format

empty